Emmanuel Podcast

Gezonde leer: Afl.4 Wie zijn mormonen en wat geloven zij - Peter de Leau

February 15, 2022 Peter de Leau
Emmanuel Podcast
Gezonde leer: Afl.4 Wie zijn mormonen en wat geloven zij - Peter de Leau
Show Notes

Mormonen gaan het liefst bij de naam De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.  Dit is geen aanval op de mormoon als mens maar wel een kritische blik op hun leer.