Emmanuel Podcast

Gezonde Leer: Afl.3 Het Christelijk geloof versus de leer van de Jehova getuigen - Peter de Leau

November 29, 2021 Peter de Leau
Emmanuel Podcast
Gezonde Leer: Afl.3 Het Christelijk geloof versus de leer van de Jehova getuigen - Peter de Leau
Show Notes

Alhoewel Jehova getuigen zichzelf ook christenen noemen bestaan er toch grote en zelfs onverzoenlijke verschillen tussen wat zij geloven en wat Christenen geloven met betrekking tot de basisleer. Deze podcast behandelt een paar belangrijke verschillen.